T.C. SİVAS VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Münhal Kadro Sınav İlanı

Münhal Kadro Sınav İlanı

T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı  :33671134 – 902.03- 2701   - 31.07.2017
Konu:
Kadro İlanı
 

SINAV İLANI
İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde münhal  bulunan ilişik listede  unvanı, hizmet sınıfı ve  kadro adedi yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme ve Sınav    Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, birden fazla müracaat olduğu takdirde  sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olması,
2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara  haiz olması,
3-Adaylığı kaldırılmış olmak ve halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak.

4-Sınavda yapılacak uygulama ve mülakatta başarılı olmak.

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atana bilmek için;

-En az lise ve dengi  okul mezunu olmak.

-Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl görev yapmış olmak.

-Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı  Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak

-Bilgisayar uygulamasında (F) klavye kullanılacak olup, başarılı olan görevliler mülakat  sınavına katılacaktır.

-İl dışından müracaat edecek VHKİ’ olarak görev yapan görevlilerin görev yaptığı İl’de en az iki yıl görev yapmış olması,

-İlçelerden müracaat edecek VHKİ’ olarak görev yapan görevlilerin görev yerinde en az altı ay görev yapmış olması,  

3- Yardımcı Hizmetler Kadroları İçin;

-En az lise ve dengiokul mezunu olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

  1. Müracaat etmek isteyenler belgelerini 31/07/ 2017 Pazartesi gününde başlamak üzere 14/08/ 2017 tarihi saat 17:00'a kadar müftülüğümüze teslim edeceklerdir.
  2. Postadaki vâkî gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  3. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
  4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan  ve 14/08/2017 tarihi saat 17:00'dan sonra                   yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
  5. Adaylar  münhal olan kadrolardan  yalnız birine başvuru yapabilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav öncesi, sonrası  ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verildiği yada beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

2- Sınav ve atama sürecinde Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.                                                                                                                                                                         

İLİMİZ VE İLÇELERDE MÜNHAL BULUNAN GENEL İDARİ HİZMETLER VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA AİT LİSTE

S.No

Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Adedi

Kadronun Bulunduğu Yer

1.

Hizmetli

Y.H.S

1

Sivas İl Müftülüğü

2.

VHKİ

G.İ.H

1

Gürün Müftülüğü

 

İlk Müracaat Tarihi   : 31.07.2017

**Son Müracaat Tarihi : 14.08.2017
**Sınav Tarihi ve Yeri   : 16.08.2017 Çarşamba   günü saat 08:30'da Sivas Müftülüğünde